Πώς να αντιμετωπίσετε όταν το χρέος σας βλάπτει την ψυχική σας υγεία

Από τον Kristin Wong

Τόσο πολλά γραφή για την προσωπική χρηματοδότηση επικεντρώνεται στα βασικά στοιχεία, όπως η προσκόλληση σε έναν προϋπολογισμό ή η εξόφληση του χρέους. Ο συναισθηματικός φόρος χρημάτων, ωστόσο, συχνά λείπει από τη συζήτηση. Και όμως τα χρήματα και η ψυχική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, μια έννοια που υποστηρίζεται τόσο από την κοινή λογική όσο και από τη σύγχρονη ψυχολογική επιστήμη. Εξετάστε, για παράδειγμα, μια πρόσφατη μελέτη ...