Πώς να αλλάξετε ένα τοξικό πολιτισμό

Φωτογραφία: Annie Spratt

Από την Tricia Emerson

Ο πολιτισμός αποτελείται από τους ανυποψίαστους κανόνες που οδηγούν τις αποφάσεις των εργαζομένων. Ο καθηγητής MIT Edgar Schein το ορίζει ως επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Τον τελευταίο καιρό, βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών, των οποίων οι κανόνες και οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές δημιουργούν τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Αλλά πώς αλλάζετε μια τοξική εταιρική κουλτούρα; Ο πολιτισμός είναι βαθιά εδραιωμένος και η αλλαγή είναι σαν ...