Πώς να σπάσετε με το θεραπευτή σας

Getty

Από την Katie Heaney

Η διάσπαση με κάποιον είναι φοβερή, ανεξάρτητα από το πλαίσιο, αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερα, τρομακτικά ευάλωτο για τη διάσπαση με τον θεραπευτή σας. Είναι το μόνο άτομο που σας γνωρίζει καλύτερα και πιο αντικειμενικά από οποιονδήποτε άλλο - ή τουλάχιστον αυτό είναι που ελπίζατε ότι θα ήταν πριν αποφασίσετε ότι τα πράγματα δεν δούλευαν.