Μια μικρή ιταλική πόλη μπορεί να διδάξει στον κόσμο πώς να εκτονώσει αμφιλεγόμενα μνημεία

Εν όψει των κλήσεων προς την «καταστροφή» και τη «διατήρηση» ενός φασιστικού μνημείου, η πόλη του Μπολζάνο επέλεξε για αυτό που φαίνεται εκ των υστέρων μια πολύ πιο έξυπνη στρατηγική

«Το μετασχηματισμένο μνημείο λοιπόν καλεί τους ανθρώπους να προβληματιστούν για την πολύπλοκη ιστορία της πόλης με τρόπο που δεν είναι απλώς εορταστικός ούτε αρνητικός, αλλά μάλλον συγκεφαλαιωτικός.» Φωτογραφία: Keystone / Getty Images

Από τον Carlo Invernizzi-Accetti